LO og 8 forbund flytter inn i Postvegen 11

Publisert den 20.11.2023 av Postvegen 11 AS

Flytter fra Tess-bygget i Breivika til Postvegen 11.

Lokalorganisasjonen LO Ålesund og omegn og 8 LO-forbund får nytt kontor i Postvegen 11 i mai 2024:

  • LO Ålesund og Omegn
  • Fagforbundet Ålesund avd 214
  • Fellesforbundet avd 31 Sunnmøre
  • Norsk arbeidsmandsforbund
  • EL og IT Forbundet Møre og Romsdal
  • NNN (Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
  • Fellesforbundet avd 20 Møre og Romsdal Transportarbeiderforening
  • Møre og Romsdal HK (Handel og Kontor)
  • AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund)

- Noen av fagforeningene er fylkesforeninger, mens andre er lokalforeninger. Totalt har fagforbundene rundt 20.000 medlemmer, forklarer Kent Logan Jelle som er organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Sunnmøre og leder for Møre og Romsdal Handel og Kontor.

Les også: Atea blir første leietaker som flytter inn i Postvegen 11

Flytter til grønt næringsbygg

Postvegen 11, som i dag huser blant annet Felleskjøpet og Jysk, gjennomgår nå en massiv renovering og skal i neste byggefase også bygges på.

Næringsbygget skal ha et gjennomgående grønt fokus og prosjekteres med utgangspunkt i en BREEM-NOR Excellent sertifisering, noe som vil si at det blir det grønneste bygget på Nordvestlandet.

- Positivt for miljøsatsing

- Vi så på flere ulike alternative kontorlokaler, men det grønne og miljøvennlige fokuset hos Postvegen 11 ble tungen på vektskålen, forklarer Bjørn Steffensen, leder for LO i Ålesund og omegn.

- Mange forbund har gjort vedtak om miljøsatsing på landsnivå. Dette setter ikke konkrete krav til kontorlokaler, men det føles likevel godt å kunne bidra til miljøsatsingen og målene som er satt, ved å flytte inn i grønne kontorlokaler slik som i Postvegen 11, legger Jelle til.

Mer tilrettelagt for å hjelpe medlemmene

I tillegg til å reise på besøk til bedrifter, jobber forbundene også mye med opplæring, kurs og forhandlingsmøter. Siden noen medlemmene hører til hele fylket, er det viktig med en sentral beliggenhet som er lett tilgjengelig for tilreisende medlemmer.

- Det er viktig for oss å ha kontorlokaler med fasiliteter som er tilpasset arbeidet vi gjør mot medlemmene våre. Vi er glad for å ha funnet kontorlokaler med både store og små møterom, samt kantine som kan bistå med mat til arrangementene våre, forklarer Jelle.

Her kan du se oversikt over alle leietakere i Postvegen 11.